O mně

PSYCHOTERAPEUTKA

MUDr. Alexandra Kroupová


Mám téměř dvacetiletou praxi v oblasti individuální, párové a skupinové psychoterapie. Od roku 2008 jsem rovněž lektorkou výcviku ve skupinové psychoterapii.

ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ

  • 1. lékařská fakulta UK v Praze, obor Všeobecné lékařství
  • První atestace z psychiatrie
  • Výcvik ve skupinové psychoterapii SUR
  • Výcvik v individuální, analyticky orientované psychoterapii
  • Atestace ze systematické psychoterapie (funkční specializace)
  • Výcvik v párové, analyticky orientované psychoterapii
Vytvořte si webové stránky zdarma!