Ceník

PSYCHOTERAPIE

Individuální konzultace

v rozsahu 60 minut

1200 Kč (cena platná od 1. 6. 2023)

Párová konzultace

v rozsahu 60 minut

1500 Kč

Pokud si přejete domluvenou konzultaci z různých důvodů zrušit, je nutné tak učinit telefonicky či e-mailem, a to nejpozději 48 hodin před domluveným termínem. V opačném případě je nutné konzultaci uhradit v plné výši při příštím sezení.

Péče není hrazena ze zdravotního pojištění, v jejím rámci nepředepisuji léky.

Vytvořte si webové stránky zdarma!